Územní plán města Říčany – změna č. 2

14. 11. 2017

Na webových stránkách města (www.ricany.cz) je ve složce: RADNICE- Městský úřad – úřední deska – část 3 – Odbor územního plánování, zveřejněn návrh změny č. 2 územního plánu našeho města. Vyhláškou ze 17. 10. 2017 bylo oznámeno zahájení projednání návrhu změny č. 2. Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a občané a okolní obce mohou podat připomínky do 3.12.2017.

Veřejné projednávání, v rámci kterého mohou uplatnit vlastníci pozemků námitky a ostatní občané či organizace připomínky k předloženému návrhu změny č. 2 územního plánu, je plánováno na únor – březen 2018.

Proti stávajícímu platnému územnímu plánu nedochází k zásadním změnám, důležitá je však nově navrhovaná etapizace, která rozděluje rozvojové a zastavitelné plochy do tří etap. Pro každou etapu jsou stanoveny základní podmínky pro možnost jejího zahájení:

  1. Etapa (proluky, zahrady, rekonstrukce v zastavěném území) – bílé a žluté plochy ve výkresu etapizace
  2. Etapa – menší rozvojové plochy – zelené plochy ve výkresu
  3. Etapa – velké a okrajové rozvojové plochy – modré plochy ve výkresu

Podmínky jsou uvedeny v textové části návrhu, odst. 12. – viz výňatek. Každá jednotlivá lokalita má ještě své místní specifické podmínky – viz zveřejněná tabulka 02 Návrh příloha.

Přílohy:

01_Říčany Z2_NÁVRH.pdf (592 kB)

02_NÁVRH Příloha.pdf (359 kB)

TISK Z2_N9_výkres etapizace.pdf (1560 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál