Územní rozhodování

Chci stavět rodinný domek. Jak mám začít?  

Jaké jsou druhy územního rozhodnutí a kde je možné je získat?  

Kdy nepotřebuji územní rozhodnutí?  

Kdy nahrazuje regulační plán územní rozhodnutí?  

Co je podkladem pro vydání územního rozhodnutí?  

Co obsahuje žádost o územní rozhodnutí?  

Co to jsou „sousední pozemky“?  

Kdy lze pro umístění stavby vydat jen územní souhlas?  

Kdy nelze vydat územní souhlas?  

Jakou má platnost územní souhlas a územní rozhodnutí?  

Lze prodloužit dobu platnosti územního rozhodnutí, nebo se musí žádat o nové?  

Kdy pozbude územní rozhodnutí platnosti?  

Co potřebuji k povolení domovní čističky odpadních vod a studní?  

Jaká je výhoda zjednodušeného územního řízení?  

Lze spojit zjednodušené územní řízení se stavebním řízením?  

Stačí na přístavbu RD nad 150 m2 zastavěné plochy územní souhlas?  

Jakým způsobem se povoluje stavba rodinného domu do 150 m2?  

Jsou stanoveny odstupy staveb rodinných domů?  

Jaký je rozdíl mezi rodinným a bytovým domem a jaký je způsob jejich povolování?  

Kdy lze při jednání se stavebním úřadem použít veřejnoprávní smlouvu?  

Dokumentaci pro územní řízení musí zpracovat autorizovaná osoba?  

Existují výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu?  

Kdy se vydává rozhodnutí o změně využití území?  

Je třeba k oplocení pozemku územní rozhodnutí?  

Vyžaduje provedení nástavby územní rozhodnutí?  

Co je to koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko?  

Co potřebuji k povolení bazénu na pozemku u rodinného domu?  

Jak se povolují terasy u RD?  

Platí se poplatek za vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu?  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál