Územní studie Kozinova

3. 10. 2017

Cílem pořízení této územní studie bylo zpracování komplexního dokumentu, který by řešil předmětné území z hlediska využitelnosti pro širokou veřejnost. Město Říčany se v souvislosti s rekonstrukcí kmenového sběrače odpadních vod rozhodlo zrekultivovat prostor v okolí retenčních nádrží nově vybudovaných pro stoku A. Územní studie, která je zpracována na lokalitu Kozinova, navrhla způsob řešení veřejného prostranství po ukončení rekonstrukce stoky A. Územní studie je podkladem pro rozhodování v území a zároveň je podkladem pro zpracování podrobnější projektové dokumentace pro revitalizaci předmětné lokality. Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).

Přílohy

ricany_us_kozinova_TEXTOVA CAST.PDF (732 kB)

ricany us kozinova vizualizace V4.pdf (2026 kB)

ricany_us_kozinova_01_sirsi vztahy.pdf (642 kB)

ricany_us_kozinova_02_urba_sit.pdf (1448 kB)

ricany_us_kozinova_03_zelen.pdf (1436 kB)

ricany_us_kozinova_04_doprava.pdf (863 kB)

ricany_us_kozinova_05_koordi.pdf (1668 kB)

ricany_us_kozinova_06_MPV.PDF (270 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)