Územní studie veřejného prostranství obce Struhařov

Studie veřejných prostorů je spolu s územním plánem základním koncepčním materiálem pro dlouhodobý rozvoj, regeneraci a úpravy veřejného prostoru obce. Stanovuje celkovou kostru veřejných prostorů, jejich svébytný charakter, funkci jednotlivých dílčích částí jako mozaiky spoluvytvářející celkový obraz a funkční strukturu obce. Je zřejmé, že jednotlivé dílčí části budou v průběhu času realizovány postupně tak, jak bude pro obec z hlediska jejích priorit vhodné a potřebné a jak budou také dostupné potřebné investiční prostředky. Studie je tedy hlavně celkovou rámcovou kostrou stanovující celkovou koncepci, charakter a zásady řešení jednotlivých dílčích částí veřejného prostoru. Konkrétní řešení zpřesňující naznačené a stanovené zásady by se měly zabývat dalším podrobnějším zpracováním těchto zásad v konkrétních časových a věcných podmínkách.

Tato územní studie zpracovává 16 dílčích veřejných prostranství.

 

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).

Přílohy:

Územní studie VP Struhařov.pdf (38602 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)