Územní studie veřejného prostranství obce Světice

Územní studie veřejného prostranství obce Světice

 

Územní studie řeší více samostatných objektů v obci Světice. Některé spolu přímo sousedí, jiné jsou naopak zcela osamocené. Dodržuje základní principy platného územního plánu. Směřuje k trvale vyváženému a udržitelnému rozvoji obce a respektuje územní podmínky pro kvalitní životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel v území. Respektuje urbanistické, architektonické, kulturní a přírodní kvality řešeného území. Mezi ně patří především: historicky vytvořená urbanistická struktura sídla Světice, venkovský charakter sídla, hladina zástavby, obslužnost hromadnou autobusovou dopravou a významný železniční koridor, síť silnic II. a III. Tříd, veřejná prostranství, vybudovaná technická infrastruktura – vodovod, kanalizace, telekomunikace, mateřská škola, základní škola, sportovní areál. Dále také přírodní a krajinné hodnoty: vodní tok a vodní plochy (Říčanský potok, vodní nádrž v obci), údolní niva při Říčanském potoku, soustavy alejí podél cest, harmonický projev sídla v krajinné scéně daný tradičním výrazem a kompaktní strukturou.

Obec Světice je v dobré vzdálenosti od města Říčany, Mnichovic, Prahy a dalších. V okolí je také mnoho menších obcí. Jako výhodná se zdá být i blízkost dálnice pro rychlé spojení s hlavním městem. Svou polohou vůči městům i okolním obcím je tato obec lukrativním místem pro řadu rodin a občanů v produktivním věku. Nejenom obsazenost zdejší základní školy a využití sportovního zázemí tomu nasvědčují. Objekty řešené v územní studii podporují rozvoj obce, kvalitu životního prostředí, sociální soudržnost obyvatel a další aspekty zlepšující kvalitu obce a života nejenom v ní ale i v okolních obcích.

 

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).

 

 

Přílohy:

titulka textová část - Územní Studie Světice.pdf (105 kB)

textová část - Územní Studie Světice.pdf (4899 kB)

titulka grafický část - Územní Studie Světice.pdf (26 kB)

B1.pdf (265 kB)

B2.pdf (546 kB)

B3.pdf (2269 kB)

B4.pdf (459 kB)

B5 - HLAVNÍ SITUACE.pdf (7185 kB)

B6.pdf (268 kB)

B7.pdf (319 kB)

B8.pdf (270 kB)

B9.pdf (395 kB)

B10.pdf (608 kB)

B11.pdf (4345 kB)

B12.pdf (34274 kB)

B13.pdf (2188 kB)

B14.pdf (2183 kB)

B15.pdf (4684 kB)

B16.pdf (415 kB)

B17.pdf (240 kB)

B18.pdf (180 kB)

B19.pdf (190 kB)

B20.pdf (286 kB)

B21.pdf (216 kB)

B22.pdf (147 kB)

B23.pdf (157 kB)

B24.pdf (434 kB)

B25.pdf (346 kB)

B26.pdf (322 kB)

B27.pdf (210 kB)

B28.pdf (236 kB)

B29.pdf (1095 kB)

B30.pdf (831 kB)

B31.pdf (795 kB)

B32.pdf (195 kB)

B33.pdf (255 kB)

B34.pdf (177 kB)

B35.pdf (59 kB)

B36.pdf (362 kB)

B37.pdf (199 kB)

B38.pdf (319 kB)

B39.pdf (151 kB)

B40.pdf (202 kB)

B41.pdf (335 kB)

B42.pdf (28 kB)

titulka fotodokumentace - Územní Studie Světice.pdf (89 kB)

C - fotodokumentace.pdf (2647 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)