Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná

Cílem pořízení této územní studie bylo stanovit základní koncepci obnovy veřejných prostranství v obci Klokočná, s podrobnějším zaměřením na řešení klíčových míst – lokalit obce. Studie přináší zejména návrhy možné budoucí proměny prostoru (dolní) návsi, prostoru (horní) návsi - obce, lokality kolem hostince Na Klokočné, lokality fotbalového hřiště a jeho okolí, prostoru případného nového parkoviště při jižním vjezdu do obce a lokality hřbitova, včetně jeho rozšíření. Součástí studie je také návrh možných úprav hlavní průjezdní komunikace obcí (silnice III/11315) a ni navazujících místních komunikací.

Územní studie přináší návrhy, jak by bylo tato veřejná prostranství možné proměnit a zvýšit jejich atraktivitu.

Územní studie přináší návrh, jak by mohla vypadat hlavní veřejná prostranství obce v horizontu několika let, přičemž proměna těchto prostranství by jistě probíhala postupně, po jednotlivých krocích, etapách; tyto etapy jsou ve studii rovněž popsány. I proto, aby mohlo dojít k postupné, koordinované obnově veřejných prostranství v obci.

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).

Přílohy:

0_ÚSVP_Klokocna_TEXT.pdf (82 kB)

1_SIRSI VZTAHY.pdf (158 kB)

2_VYKRES PROBLEMU.pdf (1855 kB)

3_CELKOVA KONCEPCE.pdf (1027 kB)

4_NAVES.pdf (163 kB)

5_OBEC.pdf (143 kB)

6_HOSTINEC.pdf (127 kB)

7_HRISTE.pdf (280 kB)

8_HRBITOV.pdf (71 kB)

9_PARKOVISTE.pdf (71 kB)

10_katalog_hlavni_ulice.pdf (3035 kB)

11_katalog_vedlejsi_ulice.pdf (2225 kB)

12_REGULACE_1.pdf (73 kB)

12_REGULACE_2.pdf (75 kB)

12_REGULACE_3.pdf (78 kB)

13_2_rybnik_leto_alt.A.pdf (1032 kB)

14_rybnik_leto_alt.B.pdf (999 kB)

15_2_rybnik_zima_alt.A.pdf (886 kB)

16_rybnik_zima_alt.B.pdf (892 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)