V březnu odstartuje dlouho připravovaná rekonstrukce ulice Politických vězňů

12. 3. 2018

V průběhu čtyř stavebních etap bude v ulici postupně zrekonstruován vodovod a splašková kanalizace, vybudována nová kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a samozřejmě obnoven povrch vozovky a chodníků. Práce se v etapě č.3 dotknou i úseku Cesty Svobody od křižovatky Politických vězňů k podchodu u nádraží.

Na rok 2018 je naplánována 1. etapa prací, která zahrnuje ulici Politických vězňů v úseku od křižovatky s Cestou Svobody po Rýdlovu ulici. Stavba je rozdělena na 3 dílčí úseky, které se budou s postupujícími pracemi uzavírat pro veškerou dopravu.

1. ÚSEK – uzavírka od 19. března

Po dobu prací na prvním úseku bude vjezd do ulic Scheinerova (a dále Sadová, Nová, Na Fialce) možný ze směru od Rýdlovy ulice. Křižovatky Sadová a Scheinerova zůstanou průjezdné.

2. ÚSEK – uzavírka cca od 8. května – 31. července

Po dobu realizace druhého úseku bude ulice uzavřena od křižovatky Cesta Svobody až po křižovatku Sadová. Zůstane zachován průchod pro pěší přes křižovatku Scheinerova. Vjezd do lokality Sadová, Nová, Na Fialce bude možný pouze z křižovatky Politických vězňů x Sadová.

3. ÚSEK – uzavírka cca srpen - říjen

Uzavírka v úseku Sadová – Rýdlova. Vjezd do ulic Scheinerova (a dále Sadová, Nová, Na Fialce) bude možný ze směru od Cesty Svobody.

Uvedené termíny jsou předběžné a s ohledem na vývoj stavebních prací budou dále upřesňovány.

Parkování pro rezidenty z ulice Politických vězňů, kteří v důsledku uzavírky nebudou moci parkovat u svých nemovitostí, bude vyhrazeno na zpevněné ploše v oploceném areálu naproti finančnímu úřadu.

Velmi se omlouváme za omezení způsobená stavbou a věříme, že oprava komunikace přispěje ke zkvalitnění života v celé dotčené lokalitě.

Důležité kontakty:

Zástupce investora

Ing. Arch. Dominik Landkammer

725 026 765

dominik.landkammer@ricany.cz

Zhotovitel

„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“

 

nemec@T4building.cz

matyas@stavitelstvirehor.cz  

 

 

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál