V Říčanech otevřeli unikátní geopark

9. 4. 2015

Didaktické centrum geologie neboli geopark spojený s geologickou laboratoří se 9. dubna slavnostně otevřel v Říčanech. V geoparku vybudovaném u 1. ZŠ na Masarykově náměstí, jsou trvale k vidění typické horniny z celé ČR, model paleontologického naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců. V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek.

„Všechna stanoviště jsou osázena typickou vegetací. Například skalky jsou porostlé vápnomilnými rostlinami jako v Českém krasu. Geopark tak bude sloužit nejen k výuce geologie, ale také jako botanická zahrada,“ řekl Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany. „Naše nové didaktické centrum geologie svou komplexností a rozlohou nemá v tuzemsku konkurenci,“ dodal.

Geologická laboratoř umožňuje využít mimořádné vybavení. Kameny se tu mohou řezat, leštit a díky speciálnímu mikroskopu, dosud běžně dostupnému pouze na vědeckých pracovištích, je možné nahlédnout do nitra kamenů. Výbrusy hornin jsou překvapivě barevné.

Didaktické centrum geologie vzniklo díky celorepublikovému projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, financovanému z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. Město Říčany financovalo stavbu geologické laboratoře.

Mám radost nejenom jako starosta, ale také jako popularizátor vědy a poznání. Jako kluk jsem chodíval do vápenky hledat zkameněliny, nosil jsem je do školy a hledal někoho, kdo mi řekne, co jsem to vlastně našel. Tady v Říčanech to bude opačně. Děti budou hledat kosti dinosaurů, poznají drahokamy a třeba se dozví, že i na našem území vybuchovaly sopky a byly tu supervulkány,“ uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen.

Muzeum Říčany nabízí kromě návštěv geoparku a výstav řadu dalších aktivit pro veřejnost, školy i samotné učitele: řemeslné dílny, terénní exkurze, historické akce a mnoho zážitkových výukových programů (za minulý rok 401 výukových programů). Celkem muzeum navštívilo 11 572 návštěvníků.

Tisková zpráva Muzea Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál