V Říčanech jsou nově stanoviště nádob pro kovový odpad

8. 1. 2016

Konec roku 2015 byl dalším milníkem pro odpadové hospodářství města Říčany. Na vytipovaných separačních stanovištích byl nainstalován nový druh odpadových nádob. Jedná se o stříbrné popelnice ve velikosti 240 litrů s uzpůsobeným víkem pro vhoz drobných kovových nápojových i jiných obalů od potravin.

Zde jsou uvedeny separační stanoviště, kde jsou rozmístěny nádoby na kovy:

 • Komenského náměstí
 • Družstevní
 • Kavčí skála
 • Chodská
 • Domažlická
 • Haškova
 • Jažlovice
 • Pacov
 • Strašín
 • Kuří
 • Voděrádky
 • Jureček
 • Purkyňova
 • Fialka
 • Slunečná x V Chobotě
 • Leopolda Peka

Do šedých nádob je možné odkládat:

 • nápojové plechovky
 • konzervy od potravin
 • zvířecí konzervy
 • tuby
 • uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů

Do šedých nádob NEPATŘÍ:

 • stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů
 • kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů

Další novinkou je možnost zdarma na sběrném dvoře odevzdat použité fritovací oleje. Použité oleje je možné odevzdat obsluze sběrného dvora v uzavíratelné nádobě (ideálně v plastových nádobách např. PET lahve).

Po půl roce bude tento zkušební provoz vyhodnocen a případně rozšířen na všechna separační stanoviště. Děkujeme, že se řídíte výše uvedenými pokyny.

Monika Kůsová
Oddělení technické správy MěÚ Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)