V ULICI POLITICKÝCH VĚZŇŮ SE JIŽ BUDUJE NOVÁ KOMUNIKACE

13. 7. 2018

Rekonstrukce ulice Politických vězňů se pozvolna blíží k další etapě. V 1. úseku od Cesty Svobody po křižovatku se Scheinerovou ulicí se již připravují podkladní vrstvy pro novou vozovku a začíná se s usazováním žulových obrubníků. Svrchní vrstvy vozovky (podkladní beton a podkladní asfalt) se budou v tomto úseku pokládat od 6. do 10. srpna.

Úsek bude poté od 13.8. zprůjezdněn pro nezbytnou dopravní obsluhu a práce se přesunou na úsek č. 2. a 3. Uzavřena bude křižovatka Politických vězňů x Sadová. Lokalita sídliště Fialka a ulice Sadová, Scheinerova a Nová budou přístupné po již dokončené části směrem od ulice 17. listopadu.

Finální vrstva asfaltu bude položena najednou po dokončení celé letošní etapy rekonstrukce.

Na staveništi pracují dvě pracovní čety – jedna buduje inženýrské sítě (vodovod a dva kanalizační řady včetně přípojek), druhá se zabývá vozovkou a chodníky. Vzhledem k tomu, že je zároveň potřeba zajistit průjezdnost staveniště pro přesun hmot, dopravu mechanizace a plynulou dodávku materiálu na stavbu, není možné dobu trvání rekonstrukce výrazně zkrátit. Stavební firma se také snaží respektovat víkendy a svátky, aby co nejméně narušovala kvalitu života v dotčené lokalitě.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál