Vandalismus stále zůstává velkým problémem naší doby

8. 4. 2015

Město stále bojuje s poškozováním veřejných míst v Říčanech. Uhořelé a poničené odpadkové koše a informační tabule, poškozená dětská hřiště a černé skládky nejsou v našem městě výjimkou. Jak nejlépe řešit vandalismus?

Město Říčany stále investuje nemalé částky do rozvoje a údržby města, do oprav a rekonstrukcí budov, komunikací, kanalizace, údržby zeleně, dětských hřišť, protože chceme, aby naše město bylo krásné a čisté. Máme radost, když se nám plány z papírové podoby přemění do realizace a poté i do zdárného výsledku, který najde využití a radost u vás občanů.  Všichni bychom se měli snažit, aby nám nebylo lhostejné prostředí okolo nás a více si všímali těch, kteří si neváží toho, jak město vzkvétá, a snaží se toto svým nevhodným „vandalským“ chováním narušovat.

Vadí nám, když musíme neustále vyměňovat uhořelé a poničené odpadkové koše. Mohly bychom koše instalovat i do jiných míst, kde zatím nejsou, ale musíme stále vyměňovat a opravovat ty rozbité. Místa, kde k tomu dochází, jsou stále stejná a možná i ti „likvidátoři“ jsou stále stejní. Nejrizikovější místa a ulice jsou na trase od Černokostelecké k vlakovému nádraží. Ale klid není ani na daleko odlehlejších a méně frekventovanějších místech našeho města. Posuďte sami, přikládám fotografii hovořící za všechno. A to vše musíme stále opravovat a dávat do původního stavu, protože chceme, aby to tu bylo hezké! Jak jste na tom vy? Jste stejného názoru, nebo je vám jedno, v jakém prostředí žijete?

Dalším velkým problémem jsou dětská hřiště a neukázněnost majitelů psů, kteří nechávají své miláčky volně pobíhat v těchto prostorách a neuklidí po nich výkaly! A není to jen na dětských hřištích! Uklízejte prosím po svým pejscích jejich výtvory a využijte umístěné odpadkové koše. Prosím neničte je, slouží všem!

V neposlední řadě nás trápí odpad u separačních kontejnerů. Občané nám zde ukládají odpad, který do těchto kontejnerů nepatří. Hromadí se nám zde nepotřebné a nefunkční věci, zakládají se zde černé skládky. Vše, co nepotřebujete a chcete zlikvidovat, neukládejte u popelnic, ale odvezte na velmi dobře dostupný sběrný dvůr u Mlýnského rybníka. Občané města zde mohou uložit odpad zdarma!

DĚKUJEME OBČANŮM, KTEŘÍ NEJSOU LHOSTEJNÍ K TĚMTO VĚCEM A MAJÍ S NÁMI SPOLEČNÝ ZÁJEM NA ČISTOTĚ NAŠEHO OKOLÍ.

Za město Říčany a údržbu majetku
Ing. Monika Kůsová

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)