Vedení úřadu

 

Tajemník: Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M.

tel. 323 618 141, e-mail: jaroslav.brandejs@ricany.cz
Budova A, Masarykovo náměstí 53, Říčany

Asistentka tajemníka: Mgr. Zdeňka Sára Baroňová
tel. 323 618 106, e-mail: zdenka.baronova@ricany.cz

Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města. Je jmenován a odvoláván starostou města s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu.

Je nadřízen všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

Podle zákona dále:

  • Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.
  • Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů.
  • Stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu.
  • Vydává vnitřní směrnice a další normy jako nástroje řízení městského úřadu.
  • Koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.
  • Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
  • Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním a právem navrhovacím

Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)