Veřejná zakázka č. 3/2012 - Říčany - Výstavba vodojemu

14. 3. 2012

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení. !!!Lhůta pro podání nabídek prodloužena: do 13.04.2012 do 13:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 16.04.2012 v 11:00 hod. Uveřejněn v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202010009536.

 

Přílohy

Smlouva o dílo - sdružení VHS a SSM - vodojem Říčany.pdf (6465 kB)

Písemná zpráva zadavatele.pdf (567 kB)

Rozhodnutí o výběru n. n..pdf (1158 kB)

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo - oprava.doc (421 kB)

DODATEČNÉ INFORMACE č 3 ze dne 4_4_2012.doc (32 kB)

Příloha č. 4 - Výkaz výměr - oprava.xls (557 kB)

DODATEČNÉ INFORMACE č 2 ze dne 3_4_2012.doc (72 kB)

DODATEČNÉ INFORMACE č1 ze dne 27_3_2012.doc (1148 kB)

Mapka - vodojem.pdf (1839 kB)

DODATEČNÉ INFORMACE č.1 ze dne 14_3_2012.doc (198 kB)

Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf (1791 kB)

Zadávací dokumentace.pdf (1390 kB)

Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY.doc (244 kB)

Příloha č. 2 - ČP.doc (230 kB)

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo.doc (422 kB)

Příloha č. 4 - Výkaz výměr.xls (556 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál