Veřejná zakázka Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech

23. 1. 2014

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce č. 3/2014; lhůta pro podání nabídek prodloužena: do 25.2.2014 do 9:00 hodin; otevírání obálek s nabídkami: 25.2.2014 v 9:05 hodin

Zadávací dokumentace je zpřístupněna na profilu zadavatele:

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)