Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany

Fond: SZIF - MAS 
Program: Program rozvoje venkova 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 3/2014
Konec projektu: 6/2015 
Celkové náklady: 615 175 Kč 
Z toho dotace: 456 668 Kč
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Projekt počítá s vybudováním sportoviště v areálu základní školy v Bezručově ulici, které bude sloužit potřebám žáků školy během tělesné výchovy, školní družině a centru Mraveniště. Hřiště s umělým povrchem bude osazeno koši na streetball, sloupky na volejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami na kopanou a florbal. Celý prostor bude zaplocen sítí. Výstavba začne v březnu letošního roku, přičemž projekt obdržel prostřednictvím MAS Říčansko téměř půlmilionovou dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, FBC Říčany a Občanské sdružení Mraveniště.


 

V areálu ZŠ Bezručova Říčany je nové víceúčelové hřiště

6. 8. 2014

V areálu Základní školy Bezručova vzniklo během července nové víceúčelové sportovní hřiště 15 m x 8 m. Jedná se o malé bezpečné sportoviště pro účely školní tělesné výchovy, sportovní aktivity školní družiny a centra Mraveniště.

pokračování


Díky dotacím z MAS Říčansko se v Říčanech realizuje šest zajímavých projektů

2. 7. 2013

Říčanům se prostřednictvím výzev MAS Říčansko podařilo získat významné finanční prostředky na několik důležitých projektů, které přispějí ke zlepšení tváře města. Některé se začaly realizovat již letos na jaře, jiné se uskuteční v průběhu příštích měsíců nebo v roce 2014. Dotace byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)