Vítání občánků v prosinci 2021

26. 10. 2021

Vážení rodiče, vítání občánků se uskuteční v prosinci, a to i pro děti narozené v roce 2020. Pokud máte odevzdanou přihlášku na matrice, budete vyzváni, zda se obřadu chcete zúčastnit. Jestliže jste přihlášku neodevzdali, tak prosím učiňte do 19. 11. 2021.

 
Přihlášku je možné zaslat elektronicky, formulář najdete webových stránkách města https://info.ricany.cz/mesto/formulare-matriky. Budeme se těšit na společné setkání, snad nám to aktuální epidemiologická situace dovolí.
 
 
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)