Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

 

Informace o stavbě

Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Zhotovitel:  Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s),

Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o.

Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2018

 

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic Ing. Monika Burešová –   investiční technik OI

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)