Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

 

Informace o stavbě

Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Zhotovitel:  Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s),

Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o.

Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2018

 

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic Ing. Monika Burešová –   investiční technik OI

Harmonogram prací Pacov a přehledná mapa stavby vodovodu

17. 4. 2019

pokračování


Uzavření některých komunikací z důvodu výstavby vodovodu

28. 3. 2019

V období od 1. 3. do 31. 8. 2019 budou z důvodu výstavby vodovodu uzavřeny komunikace v k.ú. Říčany – Radošovice a Pacov u Říčan viz. mapka v příloze (červeně vyznačené). Městským autobusům, které do této lokality zajíždí, bude vždy průjezd umožněn.

pokračování


Fotografie ze stavby vodovodu na Strašín, Pacov a do Radošovic

27. 3. 2019

Podvrt pod ulicí Černokostelecká a dokončování prací v ulici Modřínová

pokračování


Akce: Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

25. 2. 2019

Informace o pokračování stavby v roce 2019

pokračování


Foto ze stavby vodovodu

27. 9. 2018

Foto: Rudolf Flachs

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál