Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Informace o stavbě

Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Zhotovitel:  Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s),

Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o.

Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2018

Nyní probíhá příprava stavby Vodovodního přivaděče, zajištění DIO a vytýčení pro přípravu k těžbě dřevin před zahájením výkopových prací pro uložení vodovodního potrubí litiny DN 200 a to proběhne od 10. 10. 2018. Zástupci OŽP p. Zelená a vedoucí p. Smetánka a zástupce Lesů ČR byli přítomní vytýčení trasy budoucího vodovodu v lesním pozemku až k toku Rokytka a bylo dohodnuto místo pro skladování dřeva.

V druhé polovině září 2018 se zahájí výkopové práce pro uložení vodovodního přivaděče od stávajícího vodojemu (mezi ul. Olivova a Bezručova) dále pak budou pokračovat ul. Bezručova a ul. Sovova. Zde dojde k řešení dřevin na pozemku Magistrátu Hl. města Prahy, který vydal souhlas.

Dále probíhá příprava a řešení povolení od ŘSD pro přechod přes ul. Černokostelecká do ul. Modřínová a dále přes ul. Zelená do lesního pozemku k toku Rokytka a dále až k ul. K Žaludu lesním pozemkem Města Říčany a Lesy ČR.  

Dne 17. 9. 2018 od 17 hod. v altánu v Pacově (pozvánky již byly poslány e-mailem či dopisem) bude probíhat jednání s občany o postupu prací na vodovodních řadech a veřejných částech přípojek v roce 2019.

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic

Ing. Monika Burešová –   investiční technik OI

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

Foto ze stavby vodovodu

27. 9. 2018

Foto: Rudolf Flachs

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál