Vodovod v úseku Cesta Svobody – Na Fialce položen

10. 4. 2018

Rekonstrukce ulice politických vězňů pokračuje. Úsek 2. bude neprůjezdný o cca 2 týdny dříve než dle původního plánu.Na 3.května je předběžně naplánována jednodenní odstávka vody


 

V pondělí byla do výkopu usazena sestava s odbočkou, na kterou bude přepojen vodovod na sídlišti Fialka. Pokládka potrubí pokračuje směrem ke křižovatce Scheinerova. Na položeném potrubí se rovnou připravují navrtávací pasy pro přepojení vodovodních přípojek k jednotlivým domům. V křižovatce s Scheinerovou ulicí bude osazeno další křížení pro napojení vodovodů v této ulici. Potom bude pokládka potrubí plynule pokračovat na 2. úseku směrem ke křižovatce Sadová. Úsek 2. bude tedy neprůjezdný o cca 2 týdny dříve než dle původního plánu.

Na 3.května je předběžně naplánována jednodenní odstávka vody, v průběhu níž se přepojí stávající přípojky na nový vodovodní řad. Bezprostředně poté začne pokládka kanalizací v 1.úseku od Cesty Svobody.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál