Vodovody a kanalizace

Město Říčany zajišťuje správu vodohospodářského majetku prostřednictvím smluvního partnera, kterým je společnost 1. SčV, a. s. Smlouva s provozovatelem končí 31. 12. 2021. Město Říčany v současné době vybírá nového provozovatele tak, aby od 1. 1. 2022 zajistil občanům zásobování vodou a likvidaci odpadních vod.

Tato společnost zajišťuje správu, údržbu, opravy a nápravu havarijních stavů na vodovodní a kanalizační síti města.

 

ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ

Zákaznická linka 1.SčV, a.s.

  • telefon: 840 111 322                      
  • havárii lze hlásit i přes formulář na webu 1.SčV         


Středisko Říčany 1. SčV, a. s.:

  • telefon: 323 603 731
     

Kontaktní místo Říčany:

ul. Kolovratská 1476

Tel: 323 603 731-3


Otevírací doba:

pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

úterý

pouze po předchozí rezervaci

středa

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

čtvrtek

pouze po předchozí rezervaci

pátek

8:00 - 12:00

 

 

Zákaznická linka: 840 111 322, 601 275 275

Aplikace Moje Veolia - přehled faktur, záloh a přijatých plateb, možnost online plateb faktur a záloh, přehled spotřeby a grafické znázornění, informace o provedených odečtech, možnost nahlášení samoodečtu, e- podatelna pro podání hlášení, žádostí či dotazů, přehled zadaných požadavků, online rezervace schůzky na zákaznickém centru, registrace ke službě SMS info, mapa aktuálních havárií a plánovaných výluk, přehled důležitých kontaktů, odkaz na internetové stránky společnosti, kde naleznete veškeré aktuální informace o dodávce pitné vody a ostatních službách.

Zákaznický portál 1. SčV - správa vyúčtování, tj. nastavení způsobu úhrad, vypořádání přeplatků a jiné, přehled o zaplacených a nezaplacených fakturách a zálohách včetně možnosti úhradu provést online v platební bráně, možnost zadávat samoodečet, spravovat své kontaktní údaje a případně založit přístup s omezenými právy pro další osobu spravující Váš odběr

SMS info - informace o odstávkách vody na Vámi určené adrese (na stránce vpravo dole)
 

Zasílací adresa 1. SčV, a. s.: Novohospodská 93, 26101 Příbram IX

 

Obec

Vodné

Stočné

Celkem

Platná od

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

V i S

datum

Říčany

45,53 

 50,08

 38,28

 42,11

 92,19

 1.1.2021


Jak se tvoří cena vody

Informace o vodoměrech a odečtech: Měření spotřeby a odečty - 1.SčV, a.s. (1scv.cz)

 

Odběratelská smlouva - 1.SčV, a.s. (1scv.cz)

 

Informace pro nepřipojené na vodovodní a kanalizační řad  

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné  

Kanalizační řády  

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Říčany  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)