Vodovody a kanalizace

Město Říčany zajišťuje správu vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města prostřednictvím provozovatele, jímž je společnost 1. SčV, a. s. Smlouva s provozovatelem končí 31. 12. 2021. Koncesní řízení na nové období od 1. 1. 2022 vyhrála společnost 1. SčV, a. s., která tak bude občanům zajišťovat zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod následujících 10 let.

Tato společnost zajišťuje správu, údržbu, opravy a nápravu havarijních stavů na vodovodní a kanalizační síti města.

 

ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ

Zákaznická linka 1.SčV, a.s.

  • telefon: 840 111 322                      
  • havárii lze hlásit i přes formulář na webu 1.SčV         


Středisko Říčany 1. SčV, a. s.:

  • telefon: 323 603 731
     

Kontaktní místo Říčany:

ul. Kolovratská 1476

Tel: 323 603 731-3


Otevírací doba:

pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

úterý

pouze po předchozí rezervaci

středa

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

čtvrtek

pouze po předchozí rezervaci

pátek

8:00 - 12:00

 

 

Zákaznická linka: 840 111 322, 601 275 275

Aplikace Moje Veolia - přehled faktur, záloh a přijatých plateb, možnost online plateb faktur a záloh, přehled spotřeby a grafické znázornění, informace o provedených odečtech, možnost nahlášení samoodečtu, e- podatelna pro podání hlášení, žádostí či dotazů, přehled zadaných požadavků, online rezervace schůzky na zákaznickém centru, registrace ke službě SMS info, mapa aktuálních havárií a plánovaných výluk, přehled důležitých kontaktů, odkaz na internetové stránky společnosti, kde naleznete veškeré aktuální informace o dodávce pitné vody a ostatních službách.

Zákaznický portál 1. SčV - správa vyúčtování, tj. nastavení způsobu úhrad, vypořádání přeplatků a jiné, přehled o zaplacených a nezaplacených fakturách a zálohách včetně možnosti úhradu provést online v platební bráně, možnost zadávat samoodečet, spravovat své kontaktní údaje a případně založit přístup s omezenými právy pro další osobu spravující Váš odběr

SMS info - informace o odstávkách vody na Vámi určené adrese (na stránce vpravo dole)
 

Zasílací adresa 1. SčV, a. s.: Novohospodská 93, 26101 Příbram IX

 

Obec

Vodné

Stočné

Celkem

Platná od

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

V i S

datum

Říčany 49,19 54,10 51,47 56,62 110,72 1. 1. 2023
Říčany 43,12 47,43 38,03 41,83 89,26 1. 1. 2022

Říčany

45,53 

50,08

38,28

42,11

92,19

1. 1. 2021


Jak se tvoří cena vody

Informace o vodoměrech a odečtech: Měření spotřeby a odečty - 1.SčV, a.s. (1scv.cz)

 

Odběratelská smlouva - 1.SčV, a.s. (1scv.cz)

 

Informace pro nepřipojené na vodovodní a kanalizační řad  

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné  

Kanalizační řády  

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Říčany  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)