Všichni registrovaní zájemci palivové dřevo dostanou

15. 5. 2023

Vážení občané Říčan, město Říčany v loňském roce s ohledem na skokové zdražení energií a nejistý výhled na zimní období nabídlo občanům města k prodeji palivové dřevo z městských lesů za dotovanou cenu 1 000 Kč/m3 v max. množství 5 m3. Vzhledem k enormnímu zájmu obyvatel města (sešlo se cca 300 objednávek) jsme nebyli schopni okamžitě pokrýt celou poptávku po palivovém dřevu (do dnešního dne bylo vyřízeno 155 objednávek). Rádi bychom vás ubezpečili, že příslib daný městem, včetně ceny platí i nadále (jen pro informaci doplňujeme, že nyní se prodává na trhu palivové dříví v ceně 2 500 Kč/m3).

Všichni zájemci, kteří se na podzim přihlásili, dřevo dostanou, nicméně vyřízení objednávek jsme nuceni rozprostřít do delšího časového horizontu (léto–podzim 2023), a to zejména z důvodu okamžitého nedostatku palivového dřeva.

Správa městských lesů již rozplánovala další část těžby tak, aby mohlo dojít k pokrytí všech objednávek za slíbených podmínek.

Předem se omlouváme za časové prodlení.
Radek Smetánka, Správa městských lesů Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)