Vydávání řidičských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.

Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budou fotografie z registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou pořizovat na místě.

Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.

lhůty pro vydání ŘP:

vydání řidičského průkazu - do 20 dní od podání žádosti

vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (tzv. blesk) - do 5 pracovních dní od podání žádosti

správní poplatky:

vydání řidičského průkazu při ukončení platnosti - 0 Kč

vydání řidičského průkazu při změně údajů, rozšíření atp. - 200 Kč

vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (tzv. blesk) - 700 Kč

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál