Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Formulář žádosti o závazné stanovisko naleznete zde.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

 

Závazná stanoviska orgánu územního plánování

1. 9. 2018 vešel v účinnost zákon 169/2018 Sb., který novelizoval zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – mimo jiné i stavební zákon – závazná stanoviska úřadu územního plánování.

 

Legislativní rámec

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)