Vyhlášky a nařízení

 

Číslo vyhlášky

Název VYHLÁŠKY (Nařízení naleznete níže - nutné srolovat)

 

5/2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místních poplatcích

příloha

3/2020

Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1

Příloha č. 2

2/2020 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
1/2020 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
1/2019 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
7/2017 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Říčany
4/2017 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 4/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Říčany č. 11/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany
2/2017 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
1/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Říčany
11/2016 Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany
9/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV o zřízení Městské policie
7/2016 Obecně závazná vyhláška města Říčany, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Říčany a část školského obvodu základní školy zřízené městem Říčany
6/2016

Obecně závazná vyhláška města Říčany, kterou se mění OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

2/2016 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
1/2016 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
6/2011 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 6, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku
4/2011 Obecně závazná vyhláška města Říčany - Požární řád města
3/2011

Obecně závazná vyhláška města Říčany o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku

2/2009

Obecně závazná vyhláška města Říčany, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

3/2008 Obecně závazná vyhláška města Říčany o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
4/2007 Obecně závazná vyhláška města Říčany o stanovení koeficientu sazby daně z nemovitosti
3/2007 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 a zároveň se ruší obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 a 2/2007 - Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a budov města Říčany.  
5/2006 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 5/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Říčany.
4/2006 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o zřízení Městské policie Říčany, a o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení. 
6/2005 Obecně závazná vyhláška města Říčany - Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a budov města
3/2003 Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie Říčany
1/2003 Obecně závazná vyhláška o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Říčany
8/1998 Vyhláška o závazných částech plánu sídelního útvaru Říčany

 

 

Číslo nařízení Název NAŘÍZENÍ
5/2021 Nařízení města Ceník parkovacích zón
4/2021

Nařízení města, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

příloha a

příloha b

příloha c

příloha d

příloha e

8/2020 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
7/2020 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
6/2020 Nařízení města o údržbě místních komunikací, kterým se doplňuje nařízení č. 2/2011
4/2020

Nařízení města Říčany, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno používat přípravky uvedené v § 52b odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mapa č. 1

Mapa č. 2

2/2019 

Nařízení města Říčany, kterým se doplňuje Nařízení města Říčany č. 2/2010 upravující vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
3/2018 Nařízení města č. 3/2018, kterým se mění Nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád
3/2015 Nařízení města, kterým se doplňuje nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád
3/2012 Nařízení města, kterým se doplňuje Nařízení města Říčany č. 2/2012 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviště určeného ke střežení takto odtažených vozidel
2/2012 Nařízení města o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviště určeného ke střežení takto odtažených silničních vozidel
1/2012 Nařízení města, kterým se doplňuje nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád

2/2011

 

Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích - Nařízení o údržbě místních komunikací

1/2011 Nařízení města, které vymezuje úseky místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Říčany
7/2010 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád
6/2010

Nařízení města Říčany č. 6/2010, kterým se doplňuje Nařízení města Říčany č. 2/2010 upravující vymezení oblastí města Říčany, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.

2/2010 Nařízení města, kterým se vymezují oblasti města Říčany, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Zpoplatnění předvolební kampaně

22. 9. 2017

Zábor veřejného prostranství v rámci pořádání předvolebních akcí bude zpoplatněn dle sazebníku vyhlášky číslo 5/2014 o místních poplatcích (Hlava II. Poplatky za užívání veřejného prostranství)

pokračování


Místně provozní předpis pro budovy na Komenského nám. 1619 po dobu rekonstrukce střechy.

15. 9. 2017

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál