Vyhlášky a nařízení

 

Číslo vyhlášky

Název VYHLÁŠKY (Nařízení naleznete níže - nutné srolovat)

 

2/2023 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočním klidu
1/2023 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí konaných v uzavřených prostorách a o regulaci hostinských činností
10/2022 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
9/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
6/2022 Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení
3/2022 Obecně závazná vyhláška o systému odpadového hospodářství
3/2021 Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku z pobytu
2/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2/2020 Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
1/2019 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
5/2017 Obecně závazná vyhláška,kterou se ruší OZV 3/2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
1/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Říčany

- NOVELIZACE této OZV provedena OZV 7/2022

7/2016 Obecně závazná vyhláška města Říčany, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Říčany a část školského obvodu základní školy zřízené městem Říčany
4/2011 Obecně závazná vyhláška města Říčany - Požární řád města
4/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 1/2000 o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření fondu rozvoje bydlení
2/2009

Obecně závazná vyhláška města Říčany, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

5/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 4/2005, kterou se vydává řád veřejných pohřebišť města Říčany
3/2008 Obecně závazná vyhláška města Říčany o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
7/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 8/2006 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
4/2007 Obecně závazná vyhláška města Říčany o stanovení koeficientu sazby daně z nemovitosti
12/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují OZV č. 2/2004, č. 3/2004, č. 4/2004, č. 5/2004, č. 6/2004 a č. 3/2005
11/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje místní vyhláška č. 21/93, místní vyhláška č. 22/93, vyhláška č. 3/94, vyhláška č. 10/94, OZV č. 9/95, OZV č. 6/96 a OZV č. 3/99 
6/2005

Obecně závazná vyhláška města Říčany - Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a budov města

- NOVELIZACE této OZV provedena OZV 3/2007

2/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 4/1993
1/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 1/1999 a č. 1/2004
3/2003

Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie Říčany

- NOVELIZACE této OZV provedena OZV 4/2006

- NOVELIZACE této OZV provedena OZV 9/2016

 

 

Číslo nařízení Název NAŘÍZENÍ
8/2022

Nařízení města, kterým se stanovují ceny za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků ke stání silničních motorových vozidel

- NOVELA Nařízení č. 3/2023 města, kterým se mění nařízení 8/2022

2/2022

Nařízení, kterým se vymezují oblasti města Říčany, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

příloha č. 1

příloha č. 2

1/2022 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád
8/2020 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (platnost pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031)
7/2020 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (platnost pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030)
4/2020

Nařízení města Říčany, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno používat přípravky uvedené v § 52b odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mapa č. 1

Mapa č. 2

2/2012

Nařízení města o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviště určeného ke střežení takto odtažených silničních vozidel
 

- NOVELA Nařízení města 3/2012, kterým se doplňuje Nařízení města Říčany č. 2/2012 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviště určeného ke střežení takto odtažených vozidel

2/2011

 

Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích - Nařízení o údržbě místních komunikací

NOVELA Nařízení města 6/2020 o údržbě místních komunikací, kterým se doplňuje nařízení č. 2/2011

1/2011 Nařízení města, které vymezuje úseky místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Říčany
7/2010

Nařízení města, kterým se vydává tržní řád

NOVELA Nařízení města 1/2012, kterým se doplňuje nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád

- NOVELA Nařízení města 3/2015, kterým se doplňuje nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád

- NOVELA Nařízení města č. 3/2018, kterým se mění Nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád

- NOVELA Nařízení města č. 1/2021, kterým se mění Nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým  se vydává tržní řád

3/2010 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Zbraslav (platnost pro období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021)

Zpoplatnění předvolební kampaně

22. 9. 2017

Zábor veřejného prostranství v rámci pořádání předvolebních akcí bude zpoplatněn dle sazebníku vyhlášky číslo 5/2014 o místních poplatcích (Hlava II. Poplatky za užívání veřejného prostranství)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)