Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2016:

rádi bychom Vás tímto informovali o vyhodnocení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2016 částka  - 435 000,- Kč 

 

 Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek.

  • Oprava ohradní a opěrné zdi kostela sv. Václava v Konojedech. Finanční příspěvek - 375 000,- Kč
  • Oprava a nátěr střešního pláště věže kostela sv. Martina v Kozojedech. Finanční příspěvek – 60 000,- Kč
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)