Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2019

26. 11. 2019

Rádi bychom Vás informovali o vyhodnocení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2019 částka 704 000 Kč (394 tis. příspěvek na rok 2019 + 310 tis. rezerva z dotačního programu). 

 

Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek v ORP Říčany     

Oprava vodního kola u vodního mlýna č.p. 69 v Mnichovicích finanční příspěvek – 104 000 Kč.

Celková obnova střešního pláště u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici - finanční příspěvek – 600 000 Kč.

Přílohy

Stříbrná Skalice sv. Jan - ORP 2019.ppt (10396 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál