Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Říčany za rok 2021

4. 1. 2022

Rádi bychom Vás informovali o vyhodnocení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, který je financován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

 

Ministerstvo kultury umožňuje prostřednictvím obcí z rozšířenou působností, vykonávající státní památkovou péči, podílet se na zachování a obnově nemovitých kulturních památek v jejich správním obvodu. Našemu správnímu obvodu byla přidělena na rok 2021 částka 370 000 Kč.

Tato částka byla rozdělena na obnovu dvou nemovitých kulturních památek v ORP Říčany a to na:    

Obnovu vrat u domu č.p. 10 ve Stříbrné Skalici

Opravu fasády věže kostela sv. Petra a Pavla v Říčanech

Fotografie v příloze

 

Zuzana Koubková

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Památková péče

Přílohy

Obnovu vrat u domu č.p. 10 ve Stříbrné Skalici_fotodokumentace.pdf (2497 kB)

Říčany kostel_fotodokumentace.pdf (2722 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)