Vyjádření Rady města Říčany k informaci v médiích o změně vedení Nemocnice AGEL Říčany a.s. ze dne 21. dubna 2021

22. 4. 2021

Areál nemocnice v Říčanech je majetkem města Říčany, které jej nikdy nemělo a nemá v úmyslu prodávat. Skupina AGEL je nájemcem nemocnice na základě dlouhodobé smlouvy s městem se závazkem poskytovat řádnou zdravotní péči. O současných plánech společnosti AGEL na výstavbu nového pavilonu na pozemcích města nemáme dostatek informací a nemůžeme se k nim proto jakkoliv vyjadřovat. Město Říčany je připraveno konstruktivně komunikovat o všech nových záměrech nájemce, které povedou ke zvýšení kvality poskytované péče, nikoliv však prostřednictvím médií. Prioritou města je kvalitní a dostupná zdravotní péče pro občany Říčan a okolí. Závěrem bychom rádi podotkli, že Říčany nejsou „částí Prahy“.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)