Výjimka z provozu na pozemních komunikacích

Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo,

b) územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat a dobu požadované výjimky,

c) účel a zdůvodnění výjimky,

d) registrační značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka,

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,

f) a podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka


Dále musí být doloženo souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR a majitele / správce komunikace, po které se má provoz výjimkou dotčených vozidel realizovat.

 

Kontakty pro další informace

Raková Marie, DiS.tel.: 323 618 275e-mail: marie.rakova@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

Karásek Jiřítel.: 323 618 275e-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.


Žádost o výjimku

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál