Vymezení podmínek k udělení výjimky

Na území města Říčan je místní úpravou provozu na pozemních komunikacích omezen vjezd pro nákladní vozy, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje mez vyznačenou na dopravním značení.

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, oddělení Silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je oprávněn udělovat výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, což jsou především důvody:

 

  • zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel,
  • zabránění možným ekologickým haváriím,
  • zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod.,
  • zajištění provozu telefonních sítí,
  • zajištění víceméně jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí,
  • velmi krátkodobě dočasné zajištění plynulosti provozu výrobních a jiných organizací, pokud  jsou tak řešeny následky nepředvídatelných událostí (porucha výrobního zařízení apod.),
  • pouze ve skutečně důkazy prokázaných případech, kdy je doloženo a přísně ověřeno, že potřeba přepravy není možné za žádných okolností uspokojit jinak
  • služby zajišťující obslužnost obyvatelstvu (popelářské vozy, fekální vozy, vrtání studní atp.)
  • zajišťující opravy komunikací (vezoucí asfalt atp.)
  • zajišťující stavbu nemovitostí (musí být prokázáno, že nelze zabezpečit jiným způsobem)

 

 

Dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., § 77 odst. 7 není na udělení výjimky právní nárok.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál