Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve Depozit, dočasné vyřazení)

O vyřazení silničního vozidla může požádat vlastník, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po uplynutí této doby je povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • Registrační značky (řádně očištěné),

 

Správní poplatek 200,- Kč

 

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál