Výsadba ovocného sadu a aleje v lokalitě Na Vysoké v Říčanech a dětského hřiště včetně mobiliáře a palisádového plotu

Dne 29. 12. 2019 byla uzavřena sponzorská smlouva mezi Billa spol. s r. o. a městem Říčany. V rámci této smlouvy obdrží město Říčany účelovou dotaci ve výši  1 820 64,25 Kč na revitalizaci a výsadbu nového ovocného sadu a nové aleje v lokalitě Na Vysoké v Říčanech včetně založení nové květnaté louky a vybudování souvisejícího mobiliáře.

Město Říčany vyhlásilo pro realizaci tohoto projektu dvě veřejné zakázky malého rozsahu. Jednu na Výsadbu ovocného sadu na 50. rovnoběžce, druhou na dodávku a instalaci herní sestavy, griloviště a palisádového plotu.

Podrobně v článku v Říčanském kurýru a na webu ZDE, fotoreportáž z realizace ZDE

Celý projekt - realizace aleje a sadu včetně mobiliáře je financován společností Billa  spol. s r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

BILLA_ Herní prvek, griloviště a palisádový plot.pdf (2411 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)