Výstavba mateřské školy Větrník zahájena

14. 8. 2020

Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - z Evropských fondů pro regionální rozvoj IROP a Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„Zelená střecha Mateřská škola Větrník Říčany“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011395, v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Projektant: Architektura  s.r.o.

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Technický dozor investora: Vejvoda, spol. s r.o.

 

Jedná se o stavbu mateřské školy Větrník, včetně zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí. Stavba bude umístěna při ulici Bílá, Říčany - Radošovice. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, nepodsklepeného objektu. Kapacitně je mateřská škola určená pro 112 dětí ve 4 třídách.

 

 

Za město vyřizuje: Ing. Štěpánka Tajovská – technik OI

stepanka.tajovska@ricany.cz 

Dotaci vyřizuje: Ing. Lenka Holoubková – OKS  

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)