Výstavba vodojemu

Fond: SFŽP a Fond soudržnosti 
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: INŽENÝRING PRAHA a.s.
Fyzické zahájení: 8/2012
Konec realizace: 8/2014 
Celkové náklady: 33 806 656 Kč
Z toho dotace: 25 950 520 Kč  
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Výstavba nového vodojemu v Olivově ulici nastala z důvodu nedostatečné kapacity zásobárny vody pro vzrůstající počet obyvatel v Říčanech a okolí. Další akumulační nádrž na pitnou vodu s kapacitou 2x1500 m3 se staví vedle stávajícího vodojemu 2x650 m3. Vodojemy se propojí a nastaví na stejné provozní hladiny. Nový vodojem bude zásoben vodou ze stávajícího přivaděče z Uhříněvsi. Výusť je provedena do bezejmenného potoka, který je pravostranným přítokem Říčanského potoka. Stavební práce odstartovaly na začátku září 2012, proběhnou ve třech etapách a jejich dokončení je v plánu na konec srpna 2014.


 

Pozvánka - slavnostní prohlídka vodojemu

25. 8. 2014

pokračování


Výstavba nového vodojemu v Říčanech úspěšně pokračuje, větší část je již hotova

24. 6. 2013

Již 10 měsíců trvá výstavba nového vodojemu v Říčanech. Realizace projektu, který je financovaný z evropských dotací, tak probíhá úspěšně podle časového harmonogramu. Na konci srpna dojde k jeho přepojení na stávající zásobárnu pitné vody. Finalizace stavby se plánuje v listopadu 2014.

pokračování


Poptávkové řízení - Administrace projektu Říčany - výstavba vodojemu

24. 5. 2012

veřejná zakázka malého rozsahu č. 10/2012 na služby zadávaná formou poptávkového řízení, lhůta pro podání nabídek do 8.6.2012 do 11:00 hodin; informace o zakázce uveřejněna ve Věstníku VZ pod ev. č. VZ 218085

pokračování


Poptávkové řízení - Technický dozor investora - Říčany – výstavba vodojemu

22. 3. 2012

veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2012 na služby zadávaná formou poptávkového řízení; lhůta pro podání nabídek: do 5.4.2012 do 9:00 hod. Uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202010010318.

pokračování


Veřejná zakázka č. 3/2012 - Říčany - Výstavba vodojemu

14. 3. 2012

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení. !!!Lhůta pro podání nabídek prodloužena: do 13.04.2012 do 13:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 16.04.2012 v 11:00 hod. Uveřejněn v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202010009536.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál