Výzva k údržbě dřevin a zeleně

7. 1. 2021

Výzva k údržbě dřevin a zeleně zasahujících do chodníků, pozemních komunikací a zakrývající dopravní značení a veřejné osvětlení.

Odbor technické správy města Říčany vyzývá vlastníky, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin a zeleně a v případě jejich přerůstajících částí zasahujících do průchozích či průjezdních profilů pozemních komunikací, tyto části neprodleně odstranili a průběžně udržovali.  Současný stav je v některých ulicích takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (zhoršují rozhledové poměry), na chodnících znemožňují nejen běžný pohyb lidí, ale v současnosti zejména zamezují provádění zimní údržby!

Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby zjednali neprodleně nápravu a provedli údržbu svých stromů a keřů sousedících s pozemními komunikacemi a chodníky.

Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně provádět na vlastní náklady.

Dále upozorňujeme, že v případě vlastního zjištění (či podnětu) přerůstajících dřevin a zeleně, vlastník (správce) místní komunikace vyzve osobně vlastníka dřevin k jejich úpravě. V případě, že nebude zjednána náprava, zahájí příslušný silniční správní úřad s vlastníkem pozemku správní řízení ve smyslu § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že ani tak nedojde k nápravě, zajistí město prořez přerostlé zeleně na vlastní náklady a vynaložené náklady bude požadovat (či vymáhat) po vlastníkovi pozemku.

 

Ludmila Součková

referent správy zeleně

 

Městský úřad Říčany

Odbor správy majetku

Oddělení technické správy

Březinova 1650/1

251 01 Říčany

IČO: 002 40 702

Tel.:   323 618 153

Mob.: 725 005 140

E-mail: ludmila.souckova@ricany.cz

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)