Výzva k údržbě dřevin a zeleně. Teď je ten správný čas

23. 9. 2021

Přerůstající zeleň ze soukromých zahrad stěžuje práci svozové a údržbové technice, ale především hasičským záchranným složkám. Větve dřevin, často ze soukromých zahrad, které zasahují do komunikací a chodníků zužují profily komunikací a nejsou dodržovány průchozí a podjezdové výšky.

Vážení spoluobčané,

město Říčany a Hasičský záchranný sbor se na Vás obrací s žádostí o pomoc a spolupráci.

Každoročně provádí oddělení technické správy města Říčany za doprovodu Hasičských záchranných složek (dále jen HZS) kontrolu dřevin a zeleně přesahující ze soukromých zahrad do komunikací, aby byl umožněn plynulý průjezd HZS, svozové techniky komunálního odpadu a vozidel údržby.

V této souvislosti Vás oddělení technické správy města Říčany vyzývá k údržbě dřevin a zeleně přesahující ven ze soukromých zahrad.

Vhodná podchozí výška mezi chodníkem a zelení je 2,5metru. Podjezdová výška pro HZS, svozovou a údržbovou techniku mezi pozemní komunikací a zelení je stanovena na 4,25 metru.

Při výjezdu HZS jde o minuty! Přerostlá zeleň, která zasahuje do komunikací a nedodržování podchozích a podjezdových výšek mezi komunikací a zelení jejich zásahy zpomaluje, což může stát Vás či Vaše blízké i život!

PROŘEŽTE SVOU ZELEŇ, která z Vašich zahrad přesahuje do chodníků a pozemních komunikací PŘED ZIMOU. TEĎ JE NA TO TEN SPRÁVNÝ ČAS!

 

Barbora Malíková

Referent odpadového hospodářství

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)