Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin rostoucích na soukromých pozemcích

18. 6. 2018

Vážení občané,

chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují dopravu na komunikacích nebo brání průjezdu vozidel svozové služby.

Dle § 7 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků.

Prosíme Vás proto, prověřte své dřeviny a v případě přesahu na veřejné prostranství proveďte vhodným způsobem řez.

Ořez dřevin neovocných proveďte  do 15.7.2018, ořez ovocných stromů po sklizení ovoce.

Po termínu 15.7.2016 budou postupně šetrně prováděna odstranění přesahujících dřevin pracovníky města.

Obec je k tomuto postupu oprávněna na základě § 1016 Občanského zákoníku poté, co prokazatelných způsobem vyzve vlastníky k odstranění přesahujících větví a tyto zůstanou i po přiměřené době neodstraněny.

Mějte, prosím, na paměti, že ošetření stromů je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Odbor správy majetku města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)