Výzva pro zájemce o členství v komisích Rady města Říčany

19. 9. 2016

Hledáme aktivní spoluobčany, kterým není cizí zapojit se do veřejného života v Říčanech. Rádi přivítáme nové členy v Komisi spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury a letopisectví a v Komisi pro vzhled a údržbu města. Chceme znát váš názor a využít vaše zkušenosti!

  • Komise spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury a letopisecká (předsedkyně – Pavlína Šantorová Filková)
  • Komise pro vzhled a údržbu města (předseda - Petr Auředník)
     

Není vám lhostejný spolkový život ve městě a chcete se podílet na přípravě a realizaci kulturních a společenských akcích města? Rádi vás uvítáme v Komisi spolkových aktivit, volného času mládeže, kultury a letopisecké. Práci komise můžete vidět např. v realizaci propagace města formou známek s říčanskými motivy od místních výtvarných umělců nebo v proběhlém filmovém festivalu a v každoroční kronice města Říčany. Nyní se chystá pro město připravit kamenosochařské sympozium a další ročníky uvedených akcí.

Není vám cizí vaše okolí? Chcete čistší veřejná prostranství? Máte nápady, jak zvelebit prostor kolem kontejnerů s odpady a kde vysadit více zeleně a květin? V takovém případě velmi oceníme váš přínos v Komisi pro vzhled a údržbu města.

Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí být členy jedné nebo obou komisí, aby kontaktovali sekretariát starosty a tajemníka na e-mail marketa.zilkova@ricany.cz nebo zdenka.baronova@ricany.cz. Doporučujeme ke zprávě přiložit osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail) a stručný životopis či motivační dopis.

Komise musí mít vždy lichý počet členů (nejméně 5 a nejvíce 11) a schází se průměrně 1x za měsíc. Jde o dobrovolnou činnost, členové komisí nedostávají za svou práci pro město žádnou odměnu. 

Děkujeme.

Odbor kanceláře starosty

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál