VZMR 2. ZŠ Bezručova - Nákup dotykových zařízení

31. 7. 2019

ZŠ Bezručova vyhlásila veřejnou zakázku na nákup dotykových zařízení. Veškeré informace a dokumenty naleznete na úřední desce školy (profilu zadavatele)

Veřejná zakázka vyhlášena 31. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2019, do 14:00

způsob podání nabídek: listinné

Dokumentace k zakázce je ke stažení pod tímto odkazem

Jedná se o zakázku v rámci projektu „Podpora vzdělávání a zájmů žáků, profesní růst učitelů“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012934 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha).

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál