VZMR Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)

27. 7. 2017

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.08.2017 do 9:00 hodin, kancelář 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace, Školní 2400/4, 251 01 Říčany

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/3-zakladni-skola-u-ricanskeho-lesa-ricany-prispevkova-organizace_3300/dodavka-a-instalace-skolniho-nabytku-lavice-a-zidle_19347/

Upozorňujeme, že pokud účastník stahuje z profilu zadavatele zadávací dokumentaci jako nepřihlášený uživatel, neobdrží následně upozornění na vysvětlení zadávací dokumentace. Proto důrazně doporučujeme, aby si účastník stáhl zadávací dokumentaci po registraci a přihlášení.

Přílohy

VZMR - výzva (školní nábytek).pdf (3197 kB)

Příloha č 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY.docx (19 kB)

Příloha č. 2 - PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACI.docx (33 kB)

Příloha č. 3 - KUPNÍ SMLOUVA.docx (54 kB)

Příloha č. 4 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.docx (31 kB)

Příloha č. 5 - PODDODAVATELÉ.docx (30 kB)

Příloha č. 6 - HODNOTÍCÍ KRITÉRIA.docx (32 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál