Za přírodou do zahrádky - MŠ Zahrádka Říčany - Město Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2015
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 9/2015
Konec realizace: 11/2015
Celkové náklady: 2 858 106,- Kč
Z toho dotace: 2 464 276,39,- Kč 

Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. Dominantními prvky zahrady budou terénní vlny, předěly a rostlinná zákoutí, vědomě a cíleně vytvořená místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s přírodou, a kde mohou svobodně pozorovat živočichy a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Použitými materiály jsou půda, kámen, rostliny a dřevo.

U Mateřské školy Zahrádka v Říčanech vyrostlo nové dětské hřiště v přírodním stylu

6. 1. 2016

Pozemek vedle nové Mateřské školy Zahrádka v ulici Labská už nezeje prázdnotou. Díky evropské dotaci zde vzniklo inspirativní a atypické dětské hřiště se čtyřmi typy přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodou. Děti ze školky si však na nevšední místo a zajímavé herní prvky musí vzhledem k probíhající zimě počkat až do jara, kdy bude hřiště také slavnostně otevřeno.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)