Začala plánovaná modernizace říčanského dopravního hřiště

14. 7. 2020

Včera město předalo stavební společnosti MM Hallinto s.r.o. areál dopravního hřiště. Během pětiměsíční rekonstrukce vznikne moderní výukový areál pro dopravní výchovu i hřiště pro volný čas. Po dobu rekonstrukce nebude areál pro veřejnost přístupný. O modernizaci oblíbeného čtyři desítky let starého areálu rozhodli v loňském hlasování participativního rozpočtu s názvem Překvapte Říčany sami občané. Necelé dva miliony korun budou investovány do nového povrchu silnic i chodníků, vodorovného i svislého dopravního značení. Hřiště zatraktivní nové prvky jako křižovatka se semafory, křížení se železniční tratí včetně kolejí a výstražníků, maketa benzínové pumpy a vláčku zajíždějícího do tunelu. Školáci budou moci využít novou venkovní učebnu a vznikne zázemí včetně skladu pro dopravní výuku. Lákadlem pro nejmenší budou šlapací autíčka. Přibudou i stojany na kola, lavičky a další mobiliář včetně servisního stojanu na kola a výukových tabulí. Areál se stane atraktivním pro děti, rodiče i výuku.

Na své první zkušenosti s dopravní výchovou na místním dopravním hřišti si vzpomene většina říčanských školáků. A nejen těch, o hřiště mají zájem i školy v okolí. Na pozemku, který obklopují ulice Rooseveltova, Jizerská a Na Obci, vzniklo dopravní hřiště již v osmdesátých letech minulého století. Hřiště volně slouží nejen veřejnosti, ale i k organizované výuce dopravní výchovy, kterou pro školy zajišťuje obecně prospěšná společnost Cesta integrace. Právě lektorka Markéta Hubínková byla jednou ze dvou navrhovatelek projektu na jeho revitalizaci. „Během dopravní výchovy pro 4. třídy, kterou zajišťujeme pod BESIP, se na hřišti projede cca 800 dětí. Děti učíme nejenom dopravním předpisům, ale i respektu a ohleduplnosti. Jsem ráda, že občané projekt podpořili a věřím, že dopravní výchova nabude mnohem lepších rozměrů a pro veřejnost bude hřiště funkčnější a zábavnější. Hřiště bude krásné! Děti, těšte se!“ komentuje přípravy M. Hubínková. Projekt na modernizaci dopravního hřiště získal loni největší podporu v hlasování občanů v rámci participativního rozpočtování Překvapte Říčany v kategorii do dvou milionů. O prázdninách zde začnou stavební práce, které by měly trvat maximálně pět měsíců.

V rámci stavby nechá město vybudovat i venkovní učebnu s tabulí pro dopravní výchovu a zázemí pro kola a šlapací autíčka. Nové dopravní značky, přechody, semafor, železniční přejezd, to vše by dětem mělo ještě více přiblížit skutečný provoz na silnicích, ovšem v bezpečném prostředí dopravního hřiště. Zde si děti upevní zásady správného chování chodce a cyklisty, nacvičí si pravidla silničního provozu a zábavnou formou se naučí bezpečně pohybovat jako účastníci silničního provozu. Pohrát si budou moci i na novém hracím prvku. Kromě nových laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a servisního stojanu budou moci návštěvníci využít i pítko se žlábkem na mytí rukou. Návštěvníkům bude nově k dispozici i toaleta. Projekt včetně realizace dodává stavební společnost MM Hallinto s.r.o, která má v Říčanech za sebou úspěšnou realizaci učebny geomorfologie při 1. ZŠ.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál