Zahájení stavby „Inženýrské sítě Na Hradě“

16. 5. 2017

Dne 30. 5. bude předáno staveniště k zahájení stavebních prací schválené akce "Inženýrské sítě Na Hradě včetně odvodnění a komunikace, výměna havarijní jednotné kanalizace v ulici U Hradu. Dokončení stavby je plánováno 30. 11. 2017. Vzhledem k památkové zóně bude na stavbě probíhat i archeologický dohled a v případě nálezu může dojít ke zdržení celé stavby a bude řešen archeologický průzkum.

Před i během zahájení stavby je možné kontaktovat prováděcí firmu a nechat si udělat nabídku na vaši kanalizační přípojku, kterou si řešíte na vlastní náklady. Projekty kanalizačních přípojek zdarma jsou po podpisu smlouvy o věcném břemeni u pí. Malinové 323 618 166, k dispozici na oddělení investic tel.: 323 618 119, 607 082 355.

Za město je za stavbu zodpovědná Ing. Monika Burešová 607 082 355, 323 618 125, 119 mail: monika.buresova@ricany.cz

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř s.r.o., Černošice a Subdodavatel: T4 Building s.r.o., Kolín V, stavbyvedoucí: Jakub Lejnar tel.: 724 542 136

Technický dozor investora: firma NDCON Praha, Ing. Ladislav Němeček tel.:733 718 818

 

Prosíme občany o trpělivost a v případě nejasností nás kontaktujte.

Děkujeme za pochopení

 

Přílohy:

info o stavbě inženýrské sítě Na Hradě.pdf (233 kB)

C.Koordinační situace.pdf (531 kB)

B.3 Situace stavby koordinační.pdf (543 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál