Základní škola, Komenského náměstí, Říčany - PASIV

Operační program životní prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012339

Celkové zdroje projektu:  314 401 986,11

Způsobilé výdaje projektu: 225 275 757,71

Výše dotace EU: 49 988 690,63

zahájení projektu: 2021

ukončení projektu: 31. 12. 2023

Projektem dojde k vybudování nového objektu pro 1.základní školu Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace, IČ: 63834448,  s cílem navýšit kapacitu základního školství ve městě. Výsledkem projektu bude nová budova s 18 kmenovými třídami a odbornými učebnami, podzemními garážemi a veškerou technickou a dopravní infrastrukturou, a to v pasivním energetickém standardu. Po dokončení se stane největší dřevěnou školní budovou v Česku v pasivním  standardu.

Celý objekt bude sloužit pro provoz základní devítileté školy včetně jídelny, auly, technického zázemí a školní kuchyně. Součástí areálu je tělocvična, samostatná budova spojená se školou propojovací chodbou. Škola je navržena jako pasivní budova, což je u veřejných staveb takovéhoto rozsahu raritou. Součástí opatření s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj je i zacházení s dešťovými vodami a jejich využití jako užitkové vody pro WC v objektu školy, zalévání školní zahrady atd. Škola je rozdělena do dvou křídel, zachovává výšku tří podlaží. Pro stavbu školy byly zvoleny co nejvíce udržitelné a k životnímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Nadzemní část bude dřevostavba. Důvodem je pozitivní materiálová bilance CO2, šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Dřevo je použito také jinde v budově. Střecha bude spíše terasou a také výukovým prostorem  - budou tam záhony pro výuku pěstitelských prací. Podlahy jsou z hygienických povlakových a litých povrchů. Střechy školy a tělocvičny jsou zelené, s retenční skladbou a extenzivní vegetací. Retence vody v obdobích sucha je důležitá. Budova je bezbariérová.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)