Založení remízů a alejí v okolí Říčan

Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan, CZ.1.02/6.3.00/14.24792, 115D122004237

Celkové náklady projektu: 1 760 222,78

Způsobilé výdaje projektu: 1 733 777,78

Výše dotace z ERDF/FS: 1 473 711,11

Výše dotace ze SFŽP/SR: 86 688,88

Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů: 173 377,79

zahájení realizace 27. 10. 2014

ukončení projektu: 28. 5. 2015

Indikátory projektu:

Celková délka zakládaných a regentovacných krajinných prvků a  ÚSES (m) - 1 370

celková plocha zakládaných a regenerovaných krajinných prvků a ÚSES (ha) 0,4240

Celkový počet zakládáných a regenerovaných krajinných prvků a ÚSES(počet) 10

 

Více o projektu v roce 2017 čtěte zde:

http://www.kuryr-ricany.cz/clanek/izolacni-zelen-a-aleje-v-ricanech-s-vyuzitim-dotaci

 

V Říčanech má příroda zelenou! Město navrací do krajiny aleje a remízky

8. 1. 2015

V Říčanech se od října letošního roku intenzivně snaží o návrat tradičních krajinných prvků, jako jsou aleje a remízky, do okolní krajiny. Projekt, který je financován z Operačního programu Životní prostředí, má za cíl kromě oživení životního prostředí také chránit město před povodněmi a větrnou erozí. Výsadba stromů a remízků doprovází zásadní investiční projekty, mezi které patří odbahnění Mlýnského rybníka a Marvánku.

pokračování


Více zeleně pro Říčany. Město připravilo rozsáhlý projekt výsadby mezí, remízků a alejí podél silnic

22. 4. 2014

V Říčanech by se během roku 2014 měly vysadit stovky stromů. V polovině dubna proběhla výsadba aleje ve Smetanově ulici nebo dubové aleje v polích mezi Říčany a městskou částí Strašín. Další vysazování zeleně se plánuje na podzimní měsíce – v tomto případě byla podána 14. dubna žádost na finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Stovky nových stromů se vysadí podél Říčanské ulice, která patří k nejfrekventovanějším ve městě, v polích by se měly objevit ostrůvky zeleně, které budou bránit větrné a vodní erozi.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)