Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla)

K zániku silničního vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

K zapsání zániku vozidla použijete tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • registrační značky, 
  • potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (doklad o ekologické likvidaci vozidla)

 

Správní poplatek - 0,- Kč

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál