Zápis do městských mateřských škol v Říčanech v roce 2016

31. 3. 2016

Opět se přiblížila doba zápisů do mateřských škol. Letos se termín posouvá až na květen. K zápisu se dostaví vždy jen zákonný zástupce, který ve škole odevzdá vytištěnou a podepsanou přihlášku potvrzenou lékařem, kterou vyplní pomocí elektronického systému na adrese: http://skolky.ricany.cz.

Kdy se koná zápis do mateřských škol v Říčanech?

Termín zápisu: 18. května 2016, 9 – 17 hodin
Vyplňování elektronické žádosti probíhá od 18. dubna do 17. května 2016.

Městské mateřské školy:

Zápis do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany, se koná ve středu 18. května 2016 pro všechny školky najednou. Rodič v pohodlí domova vloží potřebné údaje o svém dítěti do již osvědčeného elektronického systému, žádost vytiskne, získá potvrzení od dětského lékaře a osobně dopraví v den zápisu do příslušné mateřské školy. Systém tak urychlí a zefektivní samotný zápis.

Do systému budou moci uchazeči zapisovat potřebné údaje od poloviny dubna, o přesném datu otevření elektronického systému budeme informovat na webu města nebo na stránkách jednotlivých mateřských škol. Nezapomeňte se seznámit s kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.

Novinkou je zápisový lístek

V letošním roce zavádíme jednotně ve všech městských mateřských školách novinku, která má za úkol zefektivnit a zrychlit celé přijímací řízení a tím umožnit co největšímu počtu uchazečů v co nejkratším čase získat informaci, zda bylo či nebylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Novinka se jmenuje zápisový lístek, jehož odevzdáním v určenou dobu rodič vyjádří, kterou konkrétní mateřskou školu bude skutečně od září jeho dítě navštěvovat, pokud obdrží rozhodnutí o přijetí do více mateřských škol.

V praxi se stává, že rodič obdrží například 2 nebo i 3 kladná rozhodnutí o přijetí a někteří rodiče bohužel do poslední chvíle (někdy až do konce srpna) nesdělí mateřské škole, že jejich dítě bude navštěvovat jinou školu. Další uchazeč v pořadí netuší, že bude moci k předškolnímu vzdělávání nastoupit, dozvídá se tuto informaci až na poslední chvíli. Řada míst je tímto blokována.

Proto prostřednictvím zápisového lístku požádáme rodiče o jejich rychlé vyjádření. Všechny podrobnosti budou uvedeny na www.skolky.ricany.cz. Věříme, že zápisy proběhnou v klidu a pohodě a že bude uspokojena většina žadatelů.

Hana Špačková,
místostarostka pro oblast školství

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál