Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou změnou vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Příklady změn údajů v registru silničních vozidel:

  • změna barvy
  • montáž nebo demontáž tažného zařízení
  • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.

V případě zápisu změn údajů je nutné žádat u obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • Ostatní doklady osvědčující změnu na vozidle,
  • Správní poplatek 50,- Kč za každou změnu.

 

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál