Zastupitelstvo města Říčany

Město Říčany má 21 volených zastupitelů

Ve volbách do Zastupitelstva města Říčany konaných dne 5. a 6. 10. 2018 byli zvoleni tito členové zastupitelstva:

 • Mgr. Michal Anelt (Klidné město)
 • Petr Auředník (Klidné město)
 • PharmDr. Jana Doleželová (Klidné město)
 • Karla Egidová (ODS)
 • David Frydrych (Unie pro sport a zdraví Říčany)
 • Ing. Martin Gebauer (Klidné město)
 • JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (STAN)
 • Mgr. Jitka Jančíková (STAN)
 • Mgr. Vladimír Kořen (Klidné město)
 • Mgr. Jiří Kozák (ODS)
 • Mgr. Tomáš Krebs (STAN)
 • Ing. Jan Kužník (Klidné město)
 • Ing. Pavel Matoška (Klidné město)
 • Ing. David Michalička (Klidné město)
 • MUDr. Michal Mrázek (STAN)
 • Mgr. Adam Polánský (STAN)
 • Ing. Tomáš Skřivánek (Klidné město)
 • Ing. Miloslav Šmolík (ODS)
 • Mgr. Hana Špačková (Klidné město)
 • Ing. Jarmila Voráčková (Klidné město)
 • Ing. Jan Antoš, Ph.D.  (Klidné město) - Ing. Vladimír Polánský (rezignoval ze zdravotních důvodů 10. 5. 2019)

 

Jednací řád Zastupitelstva

 

Předpokládané termíny jednání zastupitelstva v roce 2021:

10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 15. 12.

Chcete-li kontaktovat říčanské zastupitele, obraťte se prosím na sekretariát Kanceláře starosty:

Mgr. Markéta Žilková, e-mail: marketa.zilkova@ricany.cz.

Zvláštními orgány Zastupitelstva města Říčany jsou výbory:

1) finanční výbor, který byl zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedou finančního výboru byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen: Ing. Martin Gebauer. Členy finančního výboru jsou: Ing. Martin Kupka, CSc., Ing. Tomáš Skřivánek, Ing. Lukáš Půda, Aleš Sloupenský, MBA, Mgr. Marek Fořt, Ing. Tomáš Krebs, Ing. Zdeněk Kůstka, Ing. Tomáš Kořán.

2) Kontrolní výbor zastupitelstva byl zastupitelstvem města Říčany zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedkyní kontrolního výboru byla v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolena: Mgr. Jitka Jančíková. Členy kontrolního výboru jsou: Ing. Jarmila Voráčková, Andrea Jurková, Ing. Zdeněk Novotný, Mgr. Adam Polánský, Mgr. Jiří Kozák, Karla Egidová.

3) Výbor pro územní rozvoj a výstavbu

Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl zvolen Ing. David Michalička. Členy výboru pro územní rozvoj a výstavbu jsou: Ing. arch. Tomáš Rajtora, Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Dominik Landkammer, Václav Snížek, Václav Špirhanzl, Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. Václav Steinhaizl, Ing. Renata Kristianová.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál