Zastupitelstvo města Říčany

Město Říčany má 21 volených zastupitelů

 

Ve volbách do Zastupitelstva města Říčany konaných dne 23. a 24. 9. 2022 byli zvoleni tito členové zastupitelstva:

 • Mgr. Michal Anelt /Klidné město/
 • Petr Auředník /Klidné město/
 • Petr Bartoš /Změna pro Říčany - STAN/
 • PharmDr. Jana Doleželová /Klidné město/
 • Karla Egidová /Spolu - ODS/
 • Mgr. Marek Fořt /Unie pro sport a zdraví Říčany/
 • David Frydrych /Unie pro sport a zdraví Říčany/
 • Ing. Martin Gebauer /Klidné město/
 • JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. /Změna pro Říčany - STAN/
 • Mgr. Jitka Jančíková /Změna pro Říčany - STAN/
 • Mgr. Jiří Kozák /Spolu - ODS/
 • Mgr. Tomáš Krebs /Změna pro Říčany - STAN/
 • Ing. Pavel Matoška /Klidné město/
 • Ing. David Michalička /Klidné město/
 • Mgr. Soňa Mikešová /Klidné město/
 • MUDr. Michal Mrázek /Změna pro Říčany - STAN/
 • Mgr. Adam Polánský /Změna pro Říčany - STAN/
 • Ing. Tomáš Skřivánek /Klidné město/
 • Ing. Miloslav Šmolík, MSc. /Spolu - ODS/
 • Mgr. Hana Špačková /Klidné město/
 • Ing. Jarmila Voráčková /Klidné město/

 

Jednací řád Zastupitelstva

 

Předpokládané termíny jednání zastupitelstva v roce 2023:

8. 2., 8. 3., 19. 4., 10. 5., 14. 6., 19. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11. a 13. 12.

Chcete-li kontaktovat říčanské zastupitele, obraťte se prosím na sekretariát Kanceláře starosty:

Mgr. Markéta Žilková, e-mail: marketa.zilkova@ricany.cz.

Zvláštními orgány Zastupitelstva města Říčany zřízenými na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 19. 10. 2022 v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsou výbory:

1) Finanční výbor, který byl zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedou finančního výboru byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen: Ing. Martin Gebauer. 

Členy finančního výboru jsou: Mgr. Marek Fořt, Ing. Tomáš Kořán, Mgr. Tomáš Krebs, Ing.Martin Kupka, CSc., Ing. Zdeněk Kůstka, Ing. Lukáš Půda, Ing. Tomáš Skřivánek a Aleš Sloupenský, MBA.

2) Kontrolní výbor zastupitelstva byl zastupitelstvem města Říčany zřízen jako jeho iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedkyní kontrolního výboru byla v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolena: Mgr. Jitka Jančíková.

Členy kontrolního výboru jsou: Ing. Jan Antoš, PhD., Vojtěch Brdlík, Karla Egidová, Lukáš Kykal, Mgr. Adam Polánský a Ing. Jarmila Voráčková.

3) Výbor pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor

Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Mgr. Michal Anelt. 

Členy výboru pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor jsou: Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Ing. Michal Hynek, Mgr. Vladimír Kořen, Ing. Renata Kristianová, Ing. arch. Dominik Landkammer, Mgr. Jan Martínek, MBA, Ing. Tomáš Rajtora a Václav Špirhanzl.

Termíny jednání: obvykle pondělí před jednáním zastupitelstva

4) Výbor pro hospodaření s energiemi

Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Petr Auředník. 

Členy výboru pro hospodaření s energiemi jsou: Lukáš Basík, Jakub Blažek, Karla Egidová, David Hazafy, MUDr. Michal Mrázek a Ing. Vladimír Polánský.

Termíny jednání: dle dohody, následující 21. 9.

5) Výbor pro dopravu

Předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu byl v souladu s ustanovením § 117 odst. 4) zákona o obcích zvolen Ing. Miloslav Šmolík, MSc. 

Členy výboru pro územní rozvoj a výstavbu jsou: Petr Bartoš, Mgr. Jan Gillern, Jan Hříbal, Petr Kohout, Ing. Lukáš Končický, Václav Kysilka, Sebastian Macura a Martin Plíhal.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)