Závěrečný účet města za rok 2019 - návrh

25. 5. 2020

Přílohy

Závěrečný účet 2019 podepsaný.pdf (509 kB)

Příloha č 1 - doplňující údaje k účetní závěrce 2019 podepsaný.pdf (1529 kB)

Příloha č 2 - Investiční výdaje - plnění ZU.pdf (2269 kB)

Příloha č 2 - Běžné výdaje - plnění ZU.pdf (897 kB)

Příloha č 3 - podrobný přehled o plnění rozpočtu města.pdf (760 kB)

Příloha č 4 - Fond talentovaných dětí.pdf (127 kB)

Příloha č 4 - Grantový fond.pdf (130 kB)

Příloha č 4 - Humanitární fond.pdf (132 kB)

Příloha č 4 - Sociální fond.pdf (137 kB)

Příloha č 4 - Fond rozvoje města.pdf (163 kB)

Příloha č 5 - Tabulky 1-4 MF, SZU.pdf (1453 kB)

Příloha č 5 - UZ 13011 - SPOD.pdf (277 kB)

Příloha č 5 - UZ 13015 - Sociální práce.pdf (277 kB)

Příloha č 5 - UZ 14004 - JSDH Říčany.pdf (314 kB)

Příloha č 5 - UZ 33063 - MŠMT.pdf (298 kB)

Příloha č 6 - IN03 - příloha i inv. zprávě souhr. výsledky.pdf (6045 kB)

Příloha č 6 - IN 03 - inv. zpráva.pdf (1646 kB)

Příloha č 7 - předkupní právo podrozvaha.pdf (316 kB)

Příloha č 7 - závazky z BKS podrozvaha.pdf (309 kB)

Příloha č 7 - závazky z nájemních smluv podrozvaha.pdf (2629 kB)

Příloha č 7 - závazky ze soudních sporů.pdf (723 kB)

Příloha č 7 - pohledávky z náj. smluv a SoS.pdf (3516 kB)

Příloha č 7 - pohledávky z PS 992 podrozvaha.pdf (3213 kB)

Příloha č 7 - pohledávky z transferů 955.pdf (183 kB)

Příloha č 7 - majetek podrozvha.pdf (914 kB)

Příloha č 7 - pohledávky z bank. záruk 945 podrozvaha.pdf (2879 kB)

Příloha č 8 - příloha.pdf (4760 kB)

Příloha č 8 - rozvaha.pdf (2247 kB)

Příloha č 8 - výkaz zisku, ztrát.pdf (1540 kB)

Příloha č 8 - 2. část FIn 2-12M.pdf (8431 kB)

Příloha č 8 - peněž. toky.pdf (853 kB)

Příloha č 8 - přehled vl. kapitál.pdf (745 kB)

Příloha č 8 - 1. část Fin 2-12 M.pdf (7384 kB)

Příloha č 9 - Hospodářské výsledky příspěvkových organizací a o.p.s. 2019.pdf (106 kB)

Příloha č 10 - ZPH19MURic_aut.pdf (6228 kB)

Příloha č 10 - stanovisko auditora z 13.12.2019 - prodej bytů čp. 1910.pdf (703 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál