Zdravotní prohlídky k řízení motorových vozidel a kdy je obnovovat?

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

V případě, že toto potvrzení řidič platné vlastní, ale nemá ho u sebe, dopouští se přestupku, který je trestán ve správním řízení pokutou. Pokud ale řidič toto potvrzení vůbec nemá, (nepožádal si lékaře
o jeho vydání) dopouští se přestupku, který je sankcionován ve správním řízení pokutou a zákazem řízení motorových vozidel.

Kontakty pro další informace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál